Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz zawiera informację dotyczącą wykorzystywania przez stronę plików „cookies”.

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w związku z otrzymaniem Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej informujemy, że Administratorem danych osobowych jest:
– TERMALUX Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Mikołowska 202
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu prowadzonej działalności, podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, w tym wykonania pomiarów, a także na ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Przetwarzania danych osobowych wynika z konieczności podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w przypadku wyrażenia chęci zapoznania się z ofertą usług firmy i/lub zawarcia umowy. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora, w tym pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do danych jest niezbędny w celu wykonania czynności, dla których zostały przekazane oraz innym podmiotom przetwarzającym, które realizują czynności na zlecenie Administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe przetwarzane będą w celach opisanych wyżej do czasu niezbędnego do ochrony uzasadnionych interesów Administratora, wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z przepisami prawa, z wyłączeniami w nich określonymi oraz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Administratorem danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
– pisemnie na adres siedziby
– mailowy na adres: termalux@termalux.pl.

Informacja o plikach „cookies”

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. pliki cookies. Informacje zawarte w plikach cookies są zbierane automatycznie. Pliki cookies to pliki tekstowe, zamieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te są wykorzystywane w celu zbierania danych dotyczące ruchu na stronie, jej popularności, w celu jej personalizacji i dopasowania zawartości strony do preferencji użytkowników, reklamy. Strony zasadniczo stosują dwa rodzaje plików sesyjne (tymczasowe przechowywane do momentu opuszczenia strony) i stałe (przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień). Każdy użytkownik może sam zdecydować o dopuszczeniu plików cookies lub ich zablokowaniu poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.